Start
Therapie
Total Body Hyperthermie
Practice Team
Uren
Kosten
Contact
Getting here
Links
Sinds oktober 2005 bieden wij in onze praktijk ook de mogelijkheid tot Total Body Hyperthermie, een geavanceerd 'warmtebedje' van het merk
Oncotherm; een veelbelovende therapie ter bestrijding van kanker.

Sinds oktober 2005 bieden wij in onze praktijk ook de mogelijkheid tot Total Body Hyperthermie, een geavanceerd 'warmtebedje'
van het merk Oncotherm; een veelbelovende therapie ter bestrijding van kanker.
Reeds langer werken wij met lokale hyperthermie, waarbij de lichaamstemperatuur plaatselijk omhoog wordt gebracht, waardoor de tumorcellen
oververhit raken. De stofwisseling van de tumorcellen is hier niet op berekend en de tumor krijgt zo onvoldoende zuurstof om te overleven;
het milieu verzuurt en de cel neigt tot afsterven. Hier wordt naar gestreefd!
De werking van eventueel toegediende chemotherapie en/of radiotherapie wordt versterkt door de hyperthermie. Zo kan het gebeuren,
dat een tot nu toe niet aangeslagen chemotherapie en/of radiotherapie bij hypertherapie wél werkzaam wordt. Door de verhoging van
de lichaamstemperatuur veranderen de tumorcellen zodanig, dat het immuunsysteem de foute cellen beter kan onderscheiden van de goede:
door de oververhitting van de tumorcel ontstaat er een eiwitlaagje om de tumorcel, dit gebeurt niet bij gezonde cellen.
Op grond van veel ervaring wordt de methode nu bij verscheidene klinieken in praktijk gebracht, zowel in binnen- als in buitenland. Hyperthermie
wordt nu openlijk erkend als werkzame kankertherapie, o.a. in Duitsland, door het Gesellschaft für Biologische
Krebsabwehr te Heidelberg. Naast operatie, chemo en bestraling is het de vierde therapie in kankerbestrijding.

 Wanneer hyperthermie?

Hyperthermie (met temperaturen van 40-44°C) wordt meestal niet als monotherapie ingezet. Normaal gesproken wordt dit met chemotherapie
of radiotherapie (of beide) gecombineerd. De lokale of regionale hyperthermie is vooral zinvol bij grotere tumoren, waarbij alleen chemo en/of
bestraling niet voldoende is. Zeker in het geval van een recidief wordt hyperthermie aangeraden.
Metastasen (uitzaaiingen) kunnen ook behandeld worden door middel van Total body hyperthermie (in combinatie met chemotherapie).
Ook hier geldt, dat hyperthermie gewoonlijk pas ingezet wordt als de andere, conventionele methoden niet voldoende effect hebben gehad.
Indien meerdere chemokuren niet het gewenste resultaat hebben gebracht wordt Total body hyperthermie ingezet. Hiervoor kunt u bij ons terecht!

 Soorten hyperthermie

We onderscheiden lokale, regionale, gedeeltelijke en totale hyperthermie, thermoablatie, nanotherapie en interstitiële therapie.
Lokale hyperthermie
Wordt gebruikt wanneer het gaat om begrensde en oppervlakkige kwaadaardige tumoren (o.a. bij huidkanker). De huid wordt dan plaatselijk
behandeld door middel van hyperthermie.
Regionale hyperthermie
Wordt gebruikt wanneer het gaat om een wat uitgebreidere oppervlakte, bij dieper gelegen tumoren van het bekken of in de buikholte,
welke echter regionaal begrensd zijn. De hyperthermie wordt gegeven door middel van toepassing van radiogolven door een op de huid
gelegen waterbol. De temperatuur wordt in dit gebied opgevoerd tot circa 42-43°C; deze temperatuur wordt een bepaalde tijd aangehouden.
De totale behandelingsduur per keer bedraagt een uur.
Gedeeltelijke hyperthermie
Gedeeltelijke hyperthermie is een uitgebreidere vorm van de regionale hyperthermie onder controle van magnetische resonantietomografie.
Bij deze toepassing wordt de gehele buikholte verwarmd.
Total body hyperthermie
Wordt gebruikt wanneer het gaat om kanker in grotere delen van het lichaam en bij uitzaaiingen. De verhitting van het lichaam
wordt bewerkstelligd door infraroodlampen boven het bed, waardoor het gehele lichaam opgewarmd wordt. Deze behandeling neemt
ongeveer drie uur in beslag.

Thermoablatie Wordt gebruikt wanneer het gaat om een beperkt aantal kleinere tumoren van maximaal 3-4 cm grootte. Verwarming d.m.v. laser,
radiogolven of stroom.

Nanotherapie

Infiltratie (implantatie) van een nanovloeistof (superparamagnetische deeltjes) in het te behandelen gebied (> 5 cm). Verhitting gebeurt door
middel van een magneetveldapplikator.
Interstitiële hyperthermie
Hierbij worden antennes direct in de tumor of via orgaanholten in de tumor aangebracht. Op deze wijze is het mogelijk een zeer kleine ruimte
e verhitten. Gewoonlijk wordt deze therapie gecombineerd met z.g. afterloadingtherapie (interstitiële radiotherapie).

 Wanneer toegepast?

Hyperthermie wordt toegepast bij lastige gevallen van kanker:
" grotere tumoren die moeilijk of niet te opereren zijn; " tumoren die wel operabel zijn, maar waarbij onacceptabele risico's kunnen spelen;
" tumoren, die na conventionele therapie toch hier of daar teruggekomen zijn, metastasen; " tumoren op risicovolle plaatsen.
Ingeval van de volgende kankersoorten kan hyperthermie ingezet worden:

¢ alvleesklierkanker
¢ anuskanker
¢ baarmoederhalskanker
¢ bindweefseltumoren ¢ blaaskanker
¢ borstkanker
¢ colorectale tumoren
¢ dikke darmkanker ¢ eierstokkanker
¢ glioblastoom
¢ hersentumoren
¢ hoofd-/halstumoren
¢ huidkanker
¢ M. Hodgkin en non-Hodgkin
¢ kwaadaardige melanomen
¢ levermetastasen
¢ longkanker
¢ longmesothelioom
¢ lymfklierkanker
¢ slokdarmkanker
¢ prostaatkanker
¢ rectumkanker
¢ weke delensarcoom
¢ zaadbalkanker

Ook bij niet genoemde kankersoorten kan hyperthermie zinvol zijn, zoals bij inoperabele of slecht behandelbare oppervlakkige tumoren.
Als de gebruikelijke therapieën zoals operatie, chemotherapie en bestraling weinig kans op succes hebben of er metastasen zijn opgetreden
is het verstandig om hyperthermie te proberen. Het succes van totale of lokale hyperthermie is mede afhankelijk van de opwarmbaarheid van
de betreffende tumor en de technische toepassingsmogelijkheden.

 Metastasen

Metastasen oftewel uitzaaiingen danwel een uitbreiding van tumorweefsel kunnen in principe goed behandeld worden met Total body
hyperthermie,maar onder de volgende voorwaarden: o nadat gebleken is dat de gebruikelijk kankertherapieën niet aangeslagen zijn;
bij recidief (terugkeer
van de kanker); o als er niet sprake is van hersenmetastasen en er geen aantasting is van het hoofd/halsgebied; o als de patiënt nog in redelijk
goede toestand verkeert, zodat deze de behandeling goed kan doorstaan.
Als grondregel geldt, dat de levensverwachting nog minimaal drie maanden moet zijn. Alleen dan is een zo intensieve therapie als hyperthermie
(vooral als het gaat om Total body hyperthermie) te overwegen.

 Bijwerkingen

De lokale (regionale) hyperthermie wordt over het algemeen zeer goed verdragen en kan zonder bijzondere medicamenten of andere
voorbereidingen
worden ondergaan. Natuurlijk wordt wel plaatselijk extra warmte gevoeld. Indien de warmte als onprettig wordt ondervonden, dan moet
dit direct aan
de arts gemeld worden, dan wordt de warmtetoediening op een lagere temperatuur ingesteld. Slechts in hoge uitzonderingen kan
het tot een langer
(weken) aanhoudend gevoel van onbehagen leiden of zelfs tot een plaatselijke verbranding, doch dit is slechts zelden het geval en is bij ons nog
niet voorgekomen.

Bij de regionale hyperthermie wordt de Oncotherm ingesteld iets krachtiger te werken, voor een beter resultaat. De warmte is te vergelijken met
een verblijf in de sauna en de patiënt kan deze hitte goed verdragen als hij een gezonde bloedcirculatie heeft.
Men moet er echter wel rekening mee houden, dat men bij een behandeling met hyperthermie min of meer stil moet kunnen liggen, dit kan
voor sommige patiënten moeilijk zijn, hoewel men op een (licht verwarmd) waterbed ligt. Vanzelfsprekend moet de tumorpijn door middel
van medicatie goed
Inprint
Total Body Hyperthermie