Start
Therapie
Total Body Hyperthermie
Practice Team
Uren
Kosten
Contact
Getting here
Links
Uren
       van maandag tot en met vrijdag v
       an 15.00 tot 18.00 uur of op afspraak
       

        Telefoonnummer voor het maken van afspraken: 0049.5971984606;
        dagelijks van 8.00 tot 18.00 uur.

       e-mail: praxis_dr_kilarski@yahoo.de

Bloedafname voor lab.onderzoek, bloeddrukmeting en injecties en kunnen altijd op korte termijn, onder spreekuurtijd, uitgevoerd worden.

Gedurende de gehele dag kunnen er afspraken gemaakt worden. We trachten op tijd te werken, zodat u niet behoeft te wachten.
We verzoeken u dan ook vriendelijk om op tijd aanwezig te zijn voor uw consult/behandeling.

Indien het u niet mogelijk is de reeds gemaakte afspraak na te komen, zegt u deze dan minimaal 24 uur voordien af, zodat wij geen
rekening behoeven te sturen.
Inprint