Dom
Therapia
Hipertermia
Zespót
Godziny
Koszt
Kontakt
Przyjazd
Links
Często zdarza się, że tradycyjne sposoby leczenia nie są w stanie trwale zahamować wzrostu guza nowotworowego. Od pewnego czasu istnieje dodatkowa możliwość w walce z rakiem - hipertermia. Za pomocą kontrolowanego przegrzania próbuje się zniszczyć komórki nowotworowe. W międzyczasie hipertermia została uznana przez Deutsche Krebshilfe (Niemiecką Organizację do Walki z Rakiem) za "czwartą broń przeciw rakowi".

Podczas hipertermii tkanka nowotworowa jest z zewnątrz podgrzewana do wysokiej temperatury. Ciepło nie powoduje uszkodzenia zdrowych tkanek. Badania podstawowe (rozpoczęte w latach 70-tych) potwierdziły, że temperatury powyżej 39,5°C uszkadzają komórki nowotworowe, niszcząc je lub hamując ich wzrost.

Przegrzanie komórek nowotworowych prowadzi do niedoboru tlenu w tkance. Dochodzi do zakwaszenia podgrzewanych komórek i do niedoboru substancji odżywczych w obrębie guza. Zakłócona zostaje komórkowa przemiana materii, co może prowadzić do autodestrukcji (apoptozy) komórek guza.Zastosowanie hipertermii zwiększa skuteczność chemioterapii i radioterapii. W pojedynczych przypadkach może nawet zdarzyć się, że nieskuteczna do tej pory chemioterapia lub radioterapia zacznie przynosić efekty w połączeniu z leczeniem przegrzaniem.

W naszym centrum dysponujemy sprzętem technicznym do kontrolowanego przegrzania obszaru. Komórki nowotworowe są niewidoczne dla systemu odpornościowego. Zmienia się to jednak pod wpływem ciepła. Wytwarzają one wtedy tzw. "białka szoku termicznego" - szczególny rodzaj białek, który pojawia się na powierzchni zrakowaciałych komórek. Dla systemu immunologicznego organizmu białka te stanowią element obcy. Jest to znak rozpoznawczy dla komórek odpornościowych, które mogą teraz zacząć zwalczać komórki nowotworowe. Zdrowe komórki nie wytwarzają białek szoku termicznego.

Hipertermia jest wyjątkowo skutecznym uzupełnieniem całościowego leczenia raka. W naszym ośrodku stosujemy ją z powodzeniem od trzech lat. W przypadku głębokiej hipertermii lokoregionalnej działaniu podwyższonej temperatury poddawany jest tylko fragment ciała pacjenta. Ogrzewanie koncentruje się na dotkniętych nowotworem organach lub tkankach. Dzięki temu obciążenie organizmu jest mniejsze niż przy hipertermii całego ciała i nie nadweręża się zdrowej tkanki. To samo dotyczy porównania ze stosowanym w medycynie akademickiej napromieniowaniem i leczeniem środkami cytostatycznymi; organizm znacznie lepiej znosi głęboką hipertermię lokoregionalną.

Podczas zabiegu, który trwa od 60 do 90 minut, pacjent leży wygodnie na przyjemnie ogrzanym łóżku zabiegowym. Przez aplikator przepływają modulowane mikrofale, które omijają zdrową tkankę, skupiając się wyłącznie w rejonie nowotworu. Osiągane są przy tym temperatury między 43 a 44°C. Na skutek przegrzania dochodzi do uszkodzenia komórek nowotworowych. W naszym ośrodku lokoregionalna hipertermia głęboka odbywa się w takich samych dobroczynnych warunkach zabiegowych, jak hipertermia całego ciała. Również tutaj otaczamy pacjentów przez cały czas troskliwą opieką i staramy się zapewnić im uzdrawiającą atmosferę.

Do tej pory z powodzeniem stosowaliśmy lokoregionalną hiperterapię głęboką w przypadku przerzutów do otrzewnej ,nowotworów pluc, nawrotów w obrębie różnych organów, w szczególności raka piersi u kobiet, przy guzach mózgu, nowotworach w obrębie głowy i szyi oraz nowotworach nieoperacyjnych
JAKIE GUZY MOGĄ BYĆ LECZONE ZA POMOCĄ Oncotherm2000?

Praktycznie wszystkie guzy stałe nadają się do terapii lokalną hipertermią. Także guzy, które miejscowo się wznowiły oraz przerzuty. Dostęp do każdego miejsca w organizmie umożliwiają trzy różnej wielkości - do wyboru – elektrody ( anteny). Tylko rak krwi nie poddaje się leczeniu hipertermią, ponieważ jego obszar i zasięg nie są ograniczone do konkretnego miejsca.
JAK FUNKCJONUJE HIPERTERMIA MIEJSCOWA EHY 2000 ?

Zasada działania EHY polega na miejscowym podgrzewaniu guza; wysoka temperatura niszczy go lub hamuje jego wzrost. Działanie fali radiowej obejmuje tylko tę część ciała, w której znajduje się guz; dzięki temu stres dla organizmu jest najmniejszy.

System EHY 2000 bazuje na 3 komponentach:

      1. Część centralna z anteną - emituje fale radiowe o frekwencji 13,56 MHz; fale te wytwarzają pole
           elektryczne w ciele i podnoszą temperaturę guza.
      2. Odbiornik fal radiowych - pacjent leży na wygodnym łóżku wodnym, ktore pełni funkcję odbiornika;
           cały proces jest sterowany komputerowo.
      3. wszystko jest sterrowane przez nowoczesny komputer.

EHY 2000 funkcjonuje jak elektryczny kondensator - pacjent leży w polu energetycznym, między dwiema elektrodami o różnej mocy. Fala radiowa przenika przez ciało, kondensując się dokładnie w tkance nowotworowej, ponieważ ma ona inne przewodnictwo elektryczne niż tkanka zdrowa; w ten sposób temperatura guza rośnie bardziej niż temperatura jego otoczenia. Dzięki temu metoda ta nie ma praktycznie żadnego działania ubocznego. Obie elektrody są chłodzone wodą w zamkniętym systemie, zatem nawet poparzenia skóry są prawie niemożliwe.

EHY 2000 jest urządzeniem medycznym, które odpowiada wszystkim europejskim normom i znajduje się pod stałą kontrolą techniczną niezależnych instytucji medycznych.

W Niemczech działa ponad 120 aparatów EHY, w tym 6 od niedawna także w klinikach uniwestyteckich.

Obecnie prowadzi się wiele prac naukowych na dużej próbie pacjentów – w celu sprawdzenia skuteczności tej metody. W zakończonych już badaniach potwierdzono znaczącą poprawę wyników w przypadkach, gdy do medycyny klasycznej wprowadzono dodatkowo hipertermię – zwłaszcza w leczeniu:

       * większości guzów złośliwych; jeżeli hipertermia towarzyszy leczeniu chemioterapią lub
           naświetleniami - wyniki są o 30 % lepsze niż bez hipertermii;
       * guzów, ktore reagują tylko na wysoką temperaturę;
       * guzów, które reagują na dodatkową terapię wysokodawkowaną vit C,, Glutadionem , selenem i
           innymi alternatywnymi biologicznymi lekami hamującymi wzrost guzów.

Wybór terapii uzupełniającej jest sprawą indywidualną, dopasowaną do pacienta i omowioną przez lekarza w osobistej rozmowie.
Metryka
Hipertermia (leczenie przegrzaniem lub gorączką)